Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Освітній рівень: неповна вища освіта

Узагальнений об’єкт діяльності: фінансова діяльність підприємств усіх форм власності, фінансових посередників депозитних,контрактно-зберігаючих, інвестиційних, управління фінансами

Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти

Термін підготовки:

 • 2 роки – денна форма навчання
 • 2,5 роки – заочна, дистанційна форми навчання

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна

Економіка – це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів.
Л.Пітер (1919-1990) канадський і американський педагог та літератор
Дисципліни спеціальності
№ з/п Назва дисциплін К-ть годин Питома вага, % Кафедра
1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 216 6,5% Іноземної філології
2 Інформатика і комп’ютерна техніка 216 6,5% Природничих наук та інформатики
3 Фінанси підприємств ІІ 162 4,8% Фінансів
4 Фінанси зарубіжних корпорацій 135 4,0% Фінансів
5 Бухгалтерський облік 108 3,2% Обліку і аудиту
6 Бухгалтерський облік ІІ 108 3,2% Обліку і аудиту
7 Бюджетна система 108 3,2% Фінансів
8 Вища математика 108 3,2% Вищої математики
9 Економіка підприємства 108 3,2% Загальноекономічних дисциплін
10 Економічний аналіз 108 3,2% Загальноекономічних дисциплін
11 Економічні та фінансові ризики 108 3,2% Фінансів
12 Контроль і ревізія 108 3,2% Обліку і аудиту
13 Політична економія 108 3,2% Загальноекономічних дисциплін
14 Статистика 108 3,2% Загальноекономічних дисциплін
15 Фондовий ринок 108 3,2% Банківської справи
16 Банківські операції 81 2,4% Банківської справи
17 Інформаційні системи і технології у фінансах 81 2,4% Фінансів
18 Історія України 81 2,4% Гуманітарних дисциплін
19 Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) 81 2,4% Гуманітарних дисциплін
20 Податкова система 81 2,4% Обліку і аудиту
21 Політологія 81 2,4% Глобалістики, політології та міжнародних комунікацій
22 Страхування 81 2,4% Фінансів
23 Аудит 54 1,6% Обліку і аудиту
24 Безпека життєдіяльності 54 1,6% Соціальної безпеки
25 Вступ до фаху 54 1,6% Фінансів
26 Гроші та кредит 54 1,6% Банківської справи
27 Екологія 54 1,6% Екології
28 Казначейська справа 54 1,6% Фінансів
29 Культурологія 54 1,6% Гуманітарних дисциплін
30 Маркетинг 54 1,6% Маркетингу
31 Менеджмент 54 1,6% Менеджменту організацій
32 Основи правознавства 54 1,6% Теорії та історії держави і права
33 Охорона праці 54 1,6% Соціальної безпеки
34 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка 54 1,6% Менеджменту організацій
35 Соціологія 54 1,6% Глобалістики, політології та міжнародних комунікацій
36 Українська мова (за професійним спрямуванням) 54 1,6% Української мови та літератури
37 Фінанси 54 1,6% Фінансів
38 Фінанси підприємств 54 1,6% Фінансів
Всього 3 348 100,0%

Структурно-логічна схема спеціальності

Фахівець за цією спеціальністю – це економіст-фінансист, підготовлений для виконання різноманітних організаційно-управлінських функцій у всіх галузях економічної діяльності.

Молодші спеціалісти можуть призначатися на роботу в:

 • фінансових управліннях,
 • державних податкових адміністраціях,
 • контрольно-ревізійній службі,
 • відділах місцевих державних адміністрацій,
 • у бюджетних установах і організаціях,
 • на підприємствах і в організаціях різних форм власності.

Молодші спеціалісти можуть працювати на посадах:

 • бухгалтера,
 • бухгалтера – ревізора,
 • касира,
 • державного податкового інспектора.