Спеціальності

Перелік спеціальностей згідно ліцензії

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Галузь знань

Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма

Заочна форма

06 Журналістика 061 Журналістика

20

20 1 р 10 міс.

1 р 10 міс.

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування

25

50 1 р 10 міс.

1 р 10 міс.